Strona główna

9:00 – 9:30 - Otwarcie konferencji

9:35 – 10:20 - Prezentacja projektów POPC – część I

 • hm. Tomasz Rejmer – ZHP Chorągiew Kielecka 

 • Magdalena Janczewska – Fundacja Pro Cultura

 • Dawid Hoinkis – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

10:25 – 11:05 - Panel dyskusyjny (I)

Osoby dorosłe, a kompetencje cyfrowe – co zrobić aby zainteresować Polaków korzystaniem z e-usług?

Magdalena Janczewska – Fundacja Pro Cultura

Bartosz Kosiński – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej "Meritum"

Michał Przymusiński – Instytut Badań Edukacyjnych

Agnieszka Kurowska – Szczepańska – Centralny Ośrodek Informatyki

11:10 – 11:45 - Przerwa kawowa

11:50 – 12:35 - Prezentacja projektów POPC – część II

 • Monika Eilmes – Fundacja Orange  

 • Michał Mucha – Ministerstwo Cyfryzacji  

 • dr hab. Jacek Marciniak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 • Edyta Kraska – Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji

12:40 – 13:20 - Panel dyskusyjny (II)

Nowoczesne technologie w szkołach - czy sztuczna inteligencja będzie uczyć nasze dzieci?

Dorota Pintal – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. PG – Politechnika Gdańska

dr Krzysztof Wojewodzic – Escola S.A.

Tomasz Kulasa – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Oktawia Gorzeńska – 42 Warsaw 

13:25 – 14:25 - Przerwa obiadowa

14:30 – 15:15 - Prezentacja projektów POPC – część III

 • Maja Wolnik – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 • Hubert Gęsiarz – Politechnika Łódzka

 • dr inż. Maciej Sajkowski – Politechnika Śląska

 • Antonina Nagler – uczestniczka projektu CMI

 • Norbert Ogłaza – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

15:20 – 16:00 - Panel dyskusyjny (III)

Kompetencje przyszłości potrzebne na już!

Katarzyna Jaszczak- Bukowska – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Hubert Gęsiarz – Politechnika Łódzka

Oktawia Gorzeńska – 42 Warsaw

dr Iwo Zmyślony – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Maria Zdziech – Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji

16:05 – 16.20 - Ministerstwo Cyfryzacji - co udało się zrobić?

Kamil Gaweł – Ministerstwo Cyfryzacji

16:25 – 17:00 - Wystawa

Wystawa stoisk jest dostępna dla Państwa od godz. 9:00 

Prelegenci

1
Dawid Hoinkis
Jest Kierownikiem Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju w krakowskim ośrodku Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. To także szkoleniowiec, konsultant i mentor z zakresu zarządzania i planowania strategicznego dla JST i NGO. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych (dla gmin, powiatów, obszarów funkcjonalnych) w Polsce i na Ukrainie, w szczególności realizowanych z wykorzystaniem metod partycypacyjnych. Współrealizował badania, analizy i audyty w sferze publicznej i pozarządowej oraz tworzył i koordynował projekty krajowe i międzynarodowe, głównie cyfrowe innowacyjne i nastawione na pomoc rozwojową. Dawid Hoinkis to autor publikacji naukowych i praktycznych, w tym współautor artykułów dotyczących współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz powstających w ten sposób innowacyjnych usług publicznych. Stworzył także praktyczny poradnik z zakresu tworzenia nowej strategii rozwoju gminy na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
2
Antonina Nagler
Jest uczennicą IV klasy XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi oraz laureatką III Ogólnopolskich Zawodów Projektowych CMI.
3
Jacek Marciniak
Jest profesorem uczelni w Zakładzie Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, który uzyskał ten stopień na Uniwersytecie Paris-Sud XI w Orsay we Francji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Prowadzi badania ze sztucznej inteligencji w obszarze inteligentnych systemów wspierających kształcenie (ITS; Intelligent Tutoring Systems) oraz przetwarzania języka naturalnego. Prowadzone przez niego prace badawcze obejmują modelowanie indywidualnych ścieżek kształcenia w systemach e-learningowych z uwzględnieniem postępów studentów oraz zidentyfikowanych potrzeb i ograniczeń. Badania obejmują również wykorzystanie ontologii jako modelu wiedzy o charakterze ogólnym, dziedzinowym i aplikacyjnym w inteligentnych systemach wspierających kształcenie oraz wyszukiwarkach semantycznych
4
Tomasz Rejmer
Jest instruktorem harcerskim oraz Dyrektorem i twórcą Domu Kultury "Białogon" w Kielcach. W latach 2014-2022 był Komendantem Chorągwi Kieleckiej ZHP. To pomysłodawca projektów finansowanych z Unii Europejskiej, które realizowała Chorągiew Kielecka: „Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych”, „Sieć Wspierania Funkcji Wychowawczych Rodzin Wiejskich” i „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. Celem tych pierwszych była popularyzacja metody harcerskiej oraz wzmocnienia systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie świętokrzyskim. Tworząc projekty „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” oraz „Cyfrowy Senior” wyszedł naprzeciw problemowi niskich kompetencji cyfrowych. Dzięki temu przeszkolono łącznie ponad 5700 osób z województwa świętokrzyskiego
5
Michał Mucha
Jest Zastępcą Dyrektora Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. W latach 2022-2023 zajmował to stanowisko w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2017-2020 był doradcą wicepremiera prof. Piotra Glińskiego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w latach 2020-2022 specjalistą prawno-administracyjnym w Polskiej Fundacji Narodowej. Jest absolwentem kursów i Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz programu SYNERGIA w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
6
Krzysztof Wojewodzic
Jest wykładowcą w obszarze IT i AI. W latach 2020-2023 kierował badaniami naukowymi nad AI za 28 mln PLN. Jest Prezesem Escola S.A. – 10. najszybciej rosnącej spółki w Polsce (Deloitte Fast 50, 2022 r.) i 170. najszybciej rosnącej spółki w Europie (Financial Times, 2022). Dr Krzysztof Wojewodzic dzieli się wiedzą na łamach „Escola Mobile” na Spotify i YouTube. Jako wykładowca występował m.in. na Global Leadership Conference w Cape Town (2023) i World Economic Forum w Davos (2018 r.).
7
Oktawia Gorzeńska
Jest absolwentką Leadership Academy for Poland. Współautorka koncepcji PAKT. Wieloletnia dyrektorka szkół publicznych. Doradczyni dyrektorów i szkoleniowiec w ogólnopolskich programach edukacyjnych w zakresie przywództwa i innowacji. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Współtwórczyni #ProjektZMiana. Jutronautka 2022 według Gazety Wyborczej. Mówczyni TEDx.
8
Bartosz Kosiński
Jest trenerem kompetencji cyfrowych, audytorem dostępności, inżynierem oprogramowania oraz metodykiem ze specjalizacją w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. To aktywny koordynator Zespołu Innowacji w Stowarzyszeniu Edukacji Pozaformalnej „Meritum” oraz Prezes 1+1 Spółdzielnia Socjalna. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń, przede wszystkim z zakresu kompetencji cyfrowych i trenerskich oraz dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. W ramach pracy w Spółdzielni Socjalnej 1+1 zajmuje się dostosowaniem nowych technologii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym audytami dostępności na zlecenie gmin. Samodzielnie przeprowadził kilkanaście audytów pełnych oraz blisko 200 audytów dostępności cyfrowej. Bartosz Kosiński jest również twórcą aplikacji i platform edukacyjnych bazujących m.in. na rozwiązaniach oferowanych przez Articulate Storyline, Adobe Captivate, Unity, GDevelop i Moodle.
9
Norbert Ogłaza
Jest prawnikiem i specjalistą w obszarze zarządzania, budowania strategii oraz zarządzania funduszami. Specjalizuje się w pozyskiwaniu i organizacji projektów dofinansowanych dla przedsiębiorstw i sektora publicznego, ze szczególnym naciskiem na obszary takie jak: transformacja cyfrowa, organizacja oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych. Od 18 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie szkoleniowo-doradczej CERTES Sp. z o.o., a od 7 lat kieruje Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Jego misją jest szerzenie wiedzy i dostarczanie narzędzi, które mają realny wpływ na zmieniającą się rzeczywistość biznesową. Dzięki pozyskanym środkom daje szansę na realizację projektów, które mają na celu m.in. edukację najmłodszych i doskonalenie samorządów, wdrażanie inicjatyw związanych z digitalizacją, aktywizację bezrobotnych oraz prowadzenie projektów wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto, podejmuje wszelkie działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat dostępności, zarówno w sektorze administracyjnym, jak i biznesowym. Jego osiągnięcia zawodowe zostały docenione przez Magazyn Businesswoman & Life, który przyznał mu tytuł jednej z „50 osobistości biznesu”, oraz przez ranking „TOP 500 najskuteczniejszych menedżerów w Polsce”, prowadzony przez Puls Biznesu.
10
Monika Eilmes
Jest pedagożką i absolwentką Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od ponad 28 lat jest związana z sektorem pozarządowym. Inicjatorka i założycielka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Głuchołazach. Koordynatorka wielu projektów społecznych w obszarze edukacji, partycypacji społecznej, samorządności i społeczności lokalnych.
11
Piotr Szczuko
Jest profesorem Politechniki Gdańskiej zaangażowanym w kształcenie studentów w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz w realizację wielu projektów badawczych i rozwojowych. Wykorzystuje uczenie głębokie i metody analizy danych medycznych, biometrycznych, multimedialnych i jest współautorem ponad 100 publikacji w tej tematyce. Interesuje się ponadto aspektami etyki i odpowiedzialności we wdrażaniu AI oraz jej zastosowaniem w edukacji.
12
Maria Zdziech
Jest managerką produktu w dziale MAC Technologie należącym do Wydawnictwa MAC S.A. i współpracowniczką stowarzyszenia „Nowe Oblicze Edukacji” w Kielcach. Od 14 lat zawodowo związana z edukacją. Posiada tytuł MIEE w latach 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 przyznanego przez Microsoft. To Członkini Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Członkini Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
13
Maja Wolnik
Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowana Project Managerka IPMA-C, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami. Członkini International Project Management Association Polska (IPMA Polska). Realizatorka projektów z obszarów inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia, projektów B+R w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz przedsięwzięć kompetencyjnych. Z Centrum Projektów Polska Cyfrowa związana od listopada 2021 roku. Od stycznia 2023 roku Dyrektorka Biura Projektów Własnych CPPC, odpowiedzialna za wdrażanie projektów inicjowanych z pozycji Beneficjenta.
14
Magdalena Janczewska
jest Prezeską Fundacji Pro Cultura, ekspertką ds. komunikacji społecznej i kształtowania wizerunku oraz trenerką kompetencji medialnych i cyfrowych. To dziennikarka z wieloletnim stażem, która była ekspertką ds. społeczno-gospodarczych w Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie Pracodawcy RP) oraz rzeczniczką prasową McCann Worldgroup Polska. Przez pięć lat pełniła funkcję doradczyni burmistrza Miasta Józefowa ds. komunikacji społecznej i prowadziła konsultacje społeczne dotyczące ważnych problemów w gminie. Z trzecim sektorem jest związana od ponad 6 lat, a od 5 lat zasiada w zarządzie Fundacji Pro Cultura. To współautorka koncepcji projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o łącznym budżecie blisko 13 mln. zł. Jej organizacja została wybrana partnerem CPPC w projekcie wspierającym powstawanie Klubów Rozwoju Cyfrowego. W 2020 r. za swoje działania została wyróżniona w XII edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące komunikacji społecznej, technik dziennikarskich, kreatywnego pisania, wystąpień publicznych i storytellingu. Uważa dostępność do kultury oraz uczestnictwo w niej za jedno z podstawowych praw współczesnego człowieka, a także ceni i szanuje słowo bez względu na medium.
15
Katarzyna Jaszczak-Bukowska
Jest ekspertką w dziedzinie analizy danych oraz wykorzystania sztucznej inteligencji do przewidywania trendów i opracowywania przyszłościowych strategii. Od lat współpracuje z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektów związanych z rozwojem kompetencji przyszłości. Zaangażowana w kwestie etyczne związane z rozwojem technologicznym, zwolenniczka świadomego tworzenia rozwiązań zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Aktywnie wspiera organizacje i instytucje w opracowywaniu strategii przyszłościowych, które pozwalają na adaptację do dynamicznie zmieniającego się świata.
16
Hubert Gęsiarz
Jest związany z tematyką zarządzania funduszami europejskimi od 2009 r., najpierw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (2009-2013), później w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2014-2016) oraz aktualnie na Politechnice Łódzkiej (od 2017 r.), pełniąc funkcję Dyrektora Centrum Obsługi Projektów. Od grudnia 2018 r. jest Kierownikiem Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projektu grantowego służącego rozwojowi kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów, obejmującego swoim zasięgiem blisko 40 tys. osób. Hubert Gęsiarz posiada także doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej jaką jest Fundacja Łódź Akademicka (Prezes Zarządu od 2009 r.) oraz jest założycielem i współwłaścicielem spółki technologicznej Smart Soft Soltions sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem urządzeń elektronicznych oraz rozwojem oprogramowania.
17
Edyta Kraska
Jest Dyrektorką Biura Projektów w Stowarzyszeniu Nowe Oblicze Edukacji oraz w wydawnictwie Grupa MAC S.A. w Kielcach – właściciela marek MAC i JUKA. To politolożka, pedagożka oraz autorka i współautorka licznych projektów z zakresu szeroko rozumianej edukacji młodzieży i dorosłych. Posiada kompetencje menadżerskie. Jest autorką i koordynatorką ponad 30-stu projektów edukacyjnych, w tym „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, partnera merytorycznego Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także projektów współrealizowanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
18
Dorota Pintal
Jest dyrektorką szkoły podstawowej, trenerką, doradczynią w zakresie planowania i wdrażania procesowego wspomagania szkół i przedszkoli w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji cyfrowych z wieloletnim doświadczeniem. Jest mentorką w kursach e-learningowych, autorką programów szkoleń i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jako trenerka i doradca w projektach POWER skierowanych do trenerów, doradców, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Jest też autorką publikacji w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów, inicjatorką i realizatorką wielu innowacji i przedsięwzięć związanych z wdrażaniem TIK w szkole, którą kieruje.
22
Maciej Sajkowski
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym z ponad 25-letnim doświadczeniem. Obecnie zatrudniony w Katedrze Informatyki Przemysłowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Dodatkowo od 5 lat jest nauczycielem w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku. To autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i dwóch patentów. Jest wykonawcą w kilkunastu projektach naukowo-badawczych finansowanych z budżetu w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy Regionalnych Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój. Posiada kilkuletni staż pracy w przedsiębiorstwach realizujących projekty badawcze. Jest entuzjastą Project Based Learning, Design Thinking oraz SCRUMa. To opiekun zespołu finalistów pierwszej polskiej edycji konkursu „Solve for Tomorrow”.
19
Michał Przymusiński
Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury. Zajmuje się projektowaniem i wdrożeniami systemów informatycznych. W latach 2017-2022 nadzorował budowę i rozwój głównego portalu administracji publicznej www.gov.pl. Kierował pracami budowy i uruchomienia ogólnopolskiego systemu obsługi Sanepidu – SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej), procesami automatyzacji obsługi infolinii Narodowego Programu Szczepień oraz infolinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla obywateli.
Pracował w Ministerstwie Cyfryzacji oraz KPRM jako Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług. W tym czasie nadzorował uruchomienie pierwszego etapu projektu e-doręczenia (system elektronicznych doręczeń rejestrowanych), style guide dla administracji rządowej, budowę e-usług dla obywateli, scentralizowanego systemu BIP oraz przygotowanie systemu zdalnej nauki i pracy dla pracowników administracji.
Wcześniej, jako pierwszy dyrektor Ośrodka Nowe Media TVP SA, projektował i wdrażał strategię nadawcy publicznego na obszarze cyfrowych mediów oraz odpowiadał za program TVP HD. W ramach współpracy z polskim oddziałem BBC z ramienia Netii współtworzył witrynę informacyjną nadawcy, a jako szef technologii internetowych uruchomił portal Radia Zet oraz zbudował pierwszą stronę internetową HBO Polska. W latach 2010-2011 zasiadał w radzie nadzorczej IAB Polska.
20
Agnieszka Kurowska - Szczepańska
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Politologia oraz Akademii Humanistycznej na kierunku Marketing Polityczny.
W Centrum Projektów Polska Cyfrowa nadzorowała zespół odpowiedzialny za tworzenie podstaw do realizacji projektów unijnych z zakresu e-usług publicznych oraz cyfryzacji zasobów administracji, kultury i nauki. Prowadziła także zespoły zajmujące się realizacją projektów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli - zwiększania ich udziału w korzystaniu z Internetu i załatwianiu spraw urzędowych z wykorzystaniem e-usług publicznych. Realizowała projekty wspierające edukację: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” oraz propagujące STEAMowe podejście do nauczania – „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii”. W Centralnym Ośrodku Informatyki odpowiada za zespoły wspierające realizację projektów, udostepniające dane publiczne oraz rozwijające kompetencje. Współtworzy projekt „Nowa TY w IT. Profesjonalizm nie ma płci” dotyczący przebranżowienia kobiet i możliwości rozpoczęcia pracy w IT bez wykształcenia technicznego.
21
Iwo Zmyślony
Jest projektantem zmiany i kultury organizacji, metodologiem procesów projektowych, antropologiem designu i nowych technologii. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Katholieke Universiteit Leuven. To absolwent Akademii Innowatorów Społecznych Ashoka Innovators for the Public oraz licencjackich studiów samorządowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a także laureat szeregu grantów i stypendiów (m.in. NCN, DAAD, GFPS, „Młoda Polska”). Doktoryzował się pracą o kreatywności w naukach empirycznych (2013). W latach 2012-2016 był aktywny jako krytyk, kurator i teoretyk sztuki. Od roku 2013 prowadzi warsztaty, szkolenia, sesje doradcze i webinary z zakresu m.in. psychologii kreatywności, kultury innowacji, projektowania usług (service design), myślenia projektowego (design thinking) oraz krytycznego (critical thinking). W latach 2013-2019 był związany ze School of Form SWPS oraz Viamoda School of Fashion, a w latach 2018-2020 współtworzył program Cambridge Innovation Center i Venture Cafe Warsaw. Wykładał też m.in. na Akademii Sztuki w Szczecinie i Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie jako trener i konsultant biznesu stale współpracuje z ICAN Institute, a jako wykładowca akademicki z UOUW (od 2010)
23
Kamil Gaweł
Realizuje kampanie informacyjne w sektorze publicznym, od ponad 15 lat pracując w zespołach projektowych. Początkowo związany z kampaniami na temat funduszy europejskich. Od 2017 r. zaangażowany w prowadzenie zasięgowych kampanii w obszarze cyfryzacji, m.in.: „e-Polak potrafi!” (2019-2022), „Zrób to prościej” (2023 r.) oraz kampanii nt. cyberzagrożeń.
23
Tomasz Kulasa
Jest Zastępcą Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. W swojej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażaniem nowych technologii w edukacji oraz działalnością innowacyjną i eksperymentalną. Jest także jednym z wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego European Schoolnet.
Poprzedni prelegent
Następny prelegent
edytuj

KONTAKT I LOKALIZACJA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa

uwaga: REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!